ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

 

Ψυχοθεραπεία

*        Ατομική

*        Ομαδική

*        Οικογενειακή

*        Ζεύγους

 

Συμβουλευτική

*        Ατομική

*        Ομαδική

*        Οικογενειακή

*        Ζεύγους

 

Εποπτεία ειδικών ψυχικής υγείας

*        Εποπτική ομάδα

*        Ατομική

*        Ομαδική εποπτεία ορισμένου χρόνου μεταπτυχιακών σπουδαστριών

 

Συμβουλευτική σε εργασιακά θέματα (εργασιακή εποπτεία)

*        Ατομική

*        Ομαδική

 

Εκπαίδευση

  • Εκπαίδευση Συστημικών ψυχοθεραπευτών και συμβούλων ψυχικής υγείας

 

  • Διεπαγγελματική εκπαίδευση στη Συστημική προσέγγιση και ομαδική διεπαγγελματική εργασιακή εποπτεία

 

  • Εκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια βραχείας διάρκειας ειδικών ψυχικής υγείας και ανθρωπιστικών επιστημών

 

  • Σεμινάρια βραχείας διάρκειας προς το ευρύ κοινό

 

  • Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών