Ανακοινώσεις - παρουσιάσεις σε συνέδρια - ημερίδες

 
Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Βιωματικό εργαστήριο: «Κοινωνικά Δίκτυα: ποιο το νήμα και το νόημα της συμμετοχής μου;» Διημερίδα "Η Ελληνική Οικογένεια 30 χρόνια μετά" , Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, 6-7 Δεκεμβρίου.
 
Ζιούβας Χ, Μουλάκη Ε, Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Βιωματικό εργαστήριο: «Πώς θα ήθελα να είναι ο ψυχοθεραπευτής μου;» Διημερίδα "Η Ελληνική Οικογένεια 30 χρόνια μετά" , Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Αθήνα, 6-7 Δεκεμβρίου.
 
Μουλάκη Ε., Πυρουνάκη-Λιωνή Μ., Ζιούβας Χ. Ανακοίνωση: "Υποκειμενικές αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων Θεραπευτών Σχετικά με την Εξέλιξη του Ρόλου τους". 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάτρα, 6-9 Νοεμβρίου, 2014.

Moulaki, E., Pirounaki-Lioni, M., Ziouvas, Ch. Presentation:«Reflections on how therapists develop personally and professionally during and after training». XIII EFTA Congress: Opportunity in a Time of Crisis: The Role of the Family, Istanbul, 24-27 October 2013.

Pirounaki-Lioni M. Presentation: «Tracking the trainnees’ course : from the linear « correct » to the sircular « it depends » . 7th Congress of European Family Therapy Association : 60 years of Family Therapy, 20 years of EFTA... and after, Paris, 29 - 31 Oct. 2010.(Abstract)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Βιωματικό εργαστήριο: «Οριοθετώντας τον ρόλο του συμβούλου ανάλογα με το εργασιακό πλαίσιο». Συνέδριο: «Κοινωνικά και πολιτισμικά περάσματα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινότητα: Η συστημική θεώρηση», Κομοτηνή, 11 - 12 Απριλίου 2008.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Οριοθετώντας τον ρόλο μας ως Σύμβουλοι». Συνέδριο Συμβουλευτικής: Η συμβουλευτική υποστήριξη των νέων στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα. Οργάνωση: Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (ΑΔΕΠ) & ΔΡΑΣΥΝΑ - Πάτρα, 8 Ιουνίου 2007.

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ομάδα εργασίας: «Οι ρόλοι του άντρα. Το πολιτισμικό υπόβαθρο ως συμβουλευτικό εργαλείο», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Η συμβουλευτική ψυχολογία στους άντρες: Θεωρία, έρευνα, παρέμβαση. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 23 - 26 Νοεμβρίου 2006. (Περίληψη)

Κατάκη Χ., Κούβελα Λ. και Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ημερίδα: Η Ελληνική οικογένεια σήμερα: Προβληματισμοί, κατακτήσεις και προοπτικές. Οργάνωση: Εργαστήρι Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006.


Pirounaki-Lioni M. Presentation: «Short-term Psychotherapy Counseling  to University Students: A Gate to Growth for a Life-time». XII Annual conference of the European Association for Counselling: Counseling in Europe: Theory, research, practice and training, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, 30 March - 2 April 2006. (Abstract)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. Ανακοίνωση: «Βραχεία Ψυχολογική Συμβουλευτική σε φοιτητές: Η διπλή πόρτα στη ζωή και στην ψυχοθεραπεία». 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: Η ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα, Ιωάννινα, 1 - 4 Δεκεμβρίου 2005. (Περίληψη)

Πυρουνάκη-Λιωνή Μ. και Ζώτος Α. Ανακοίνωση: «Ανθρώπινα Συστήματα και επαγγελματική ταυτότητα: Ένα διεπαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία: Οικογένεια και ψυχική υγεία, Ηράκλειο Κρήτης, 21 - 23 Οκτωβρίου 2005. (Περίληψη)